Knjiga Energijski preskokŽe v otroških letih sem se zavedala zaznavanja sveta na energijski ravni. Naravo sem opazovala in čutila z duhovnimi očmi. Od samega začetka sem imela tudi ustvarjene pogoje za delovanje, ki ustrezajo razumu, da smo vsi duhovna bitja, mentalne slike in predstave o svetu pa so mi govorile, da imajo vsi pojavi v materialnem svetu svoj metafizični izvor.V smeri osebne rasti sem se neprestano izpopolnjevala in ohranjala sliko o svetu tudi izza vsakdanjega življenja. Pred 4 leti sem se odločila, da videnja, ki so mi bila dana že v otroštvu, prelijem na papir in ustvarim prispevek za druge, saj svoje življenje ne živim samo zase.Svoje poslanstvo sem našla v dodajanju koščkov svojega znanja v sestavljanko sveta in nastala je knjiga Energijski preskok. Sinteza mojih znanj in stališč obravnava človeka in njegovo usklajenost z okolico in obratno – in to v svetu materije, duhovnem, spiritualnem svetu in na področju duha.Z nastankom knjige sem odprla novo poglavje v svojem življenju in ob tem izkusila izjemen napredek. Že po nekaj stavkih sem se zaljubila v pot pisanja, ki je kar sama prihajala na plano. Ob tem sem občutila izjemno navdušenje, zagon in srečo.Tako je ugledala luč sveta knjiga, ki vam jo z vsem srcem in z globoko notranjo vsebino predajam in si obenem želim, da luč razsvetljenja zasveti tudi v vašem življenju.Eva Zevnik


Z načinom razmišljanja oblikujemo svoj način življenja.Zato lahko vsakdo svojemu življenju doda vsebine, ki si jih želi.Poleg želja potrebujemo sposobnost pozitivnih misli.Zato lahko vsakdo oblikuje pozitivne misli, ki zmorejo želje tudi uresničiti.Materialne sile snovnega sveta v nas včasih povzročajo slaba in nezaželena stanja, kot so bolezenska stanja, strah, neuspehi in revščina. Prav ta naša nizka duhovna stanja, lahko bi rekli tudi duhovno osiromašenje, so ustvarila problematičen snovno materialen svet.Seveda se zelo radi in pogosto sprašujemo, kako bi se zavarovali pred temi neprijetnimi in nesrečnimi stanji. Odgovor se ponuja sam od sebe: da ne bi bili deležni nadležnih stanj, se moramo obvarovati in zaščititi pred njimi. Zaščita in iskanje rešitev so duhovna stanja in dejavnosti, ki se v naših življenjih pojavljajo na različne načine, v obliki spoznanj, navdihov, resnic in zamisli. Na osnovi navedenega si nato lažje oblikujemo življenje in se ognemo prej omenjenim nadležnim stanjem. Razsvetljena duhovna stanja prinašajo tudi nove zamisli, ki imajo za človeštvo dober izid.Podobno je na osebnem nivoju. Četudi se znajdemo v kakšni težji življenjski situaciji, lahko zaprosimo Vir, to prasilo vsega obstoja, za razrešitev; ta se takoj odzove, saj je vedno v pripravljenosti in nam na voljo, ter samodejno uredi še tako brezizhodne življenjske situacije.Zato povabimo v naš duhovni svet duhovne dejavnosti, kot so razna spoznanja, navdihi, resnice in zamisli, in spremenili bomo svoje življenje v življenje polno zdravja, ljubezni, uspehov in blagostanja.V knjigi bomo zato vseskozi vadili korake, s katerimi bomo preskočili omejene zidove, naučili se bomo počutiti fantastično v novem, drugačnem svetu, življenjski koraki, opisani v knjigi, pa nas bodo na koncu dvignili na višje vibracije in nam omogočili ENERGIJSKI PRESKOK.Knjiga Energijski preskok v sebi nosi spoznanja za življenje, ki nas samodejno vodijo v razsvetljenje.Na poti do popolnosti bomo skupaj spoznavali sedem življenjskih korakov, ki bodo okrepili našo energijo, zdravje, srečo, ljubezen, mir in svobodo, na koncu pa bomo energijsko preskočili. Energijskemu preskoku lahko rečemo tudi skok, proces, evolucija, vzdigovanje, transfer ali prehod skozi zvezdna vrata oziroma portal. Odprimo ta portal in osvobodimo duhovno silo, ki v sebi nosi moč uresničitve vsake želje, ter odkorakajmo v želeni svet.


1. korak: SPOZNANJE    1. 1 Stvarstvo sveta     1. 2 Narava     1. 3 Zemlja in njeni viri     1. 4 Materializem     1. 5 Življenjska energija     1. 6 Portugalski pomorščak     1. 7 Najdeni kompas 2. korak: ZAVEDANJE    2. 1 Samozavedanje     2. 2 Streznitev     2. 3 Opustitev starih vzorcev     2. 4 Meditacija     2. 5 Zdravje     2. 6 Stepska nomadinja     2. 7 Pot rešitve 3. korak: ŠIRJENJE    3. 1 Občutenje jaza     3. 2 Širjenje obzorja     3. 3 Čustvenost     3. 4 Razumevanje     3. 5 Sreča     3. 6 Egiptovski pisar     3. 7 Svet modrosti 4. korak: USTVARJANJE    4. 1 Osebna sprememba      4. 2 Preprosto življenje      4. 3 Umetniško izražanje      4. 4 Postavljanje ciljev      4. 5 Ljubezen      4. 6 Nemški umetnik      4. 7 Ljubezen kreacije  5. korak: VEROVANJE    5. 1 Sanje     5. 2 Komunikativnost     5. 3 Učenje     5. 4 Čudež     5. 5 Mir     5. 6 Škotska nuna     5. 7 Skrivnost življenja 6. korak: DVIGOVANJE    6. 1 Tretje oko     6. 2 Čista zavest     6. 3 Duhovni temelj     6. 4 Višja energija     6. 5 Svoboda     6. 6 Majevska svečenica     6. 7 Življenjsko poslanstvo 7. korak: POVEZOVANJE    7. 1 Sedmi čut     7. 2 Spominjanje     7. 3 Rajsko življenje     7. 4 Povezava z Virom     7. 5 Energijski preskok     7. 6 Dopolnjen krog     7. 7 Vrnitev domov Simbol Meom je najgloblja formula bivanja in se mi pred očmi pojavlja od otroštva. Ponazarja ključ do sveta podzavesti in je pravi ključ do energijskega preskoka. Je tudi simbol izobilja in duhovnega napredka. Simbol v sebi nosi spoznanje, da fizični in duhovni svet obstajata sama po sebi in sta ravno takšna, kot sta vedno bila ... Meomi so energijski vzorci, vstopnice, kartice in koraki, po katerih se življenje lahko odvija – njim pravzaprav posvečamo naša življenja. Skupen Vir vseh energij je Meom 0, ki ga poznamo vsi že pred rojstvom na Zemlji. Naš izvor nam je ob rojstvu ponudil možnosti in mi smo z življenjem izstopili iz Meoma 0. Ko si dvigujemo nivo energije, narašča tudi naša stopnja zavedanja. Vse bolj smo ozaveščeni in naša fizična energija doseže 1. Meom – spoznanje.Ko spoznamo življenje, preidemo v 2. Meom, ki vsebuje spolno energijo in začnemo se zavedati življenja. Ko smo dovolj zavedni, preidemo v 3. Meom, kjer prevladuje naša metalna energija in mi širimo svojo modrost. Širjenje nato preide v 4. Meom čustvene energije, v kateri ustvarjamo, in nato v 5. Meom duhovne energije, s katero si povečamo verovanje. Že doseženo verovanje preide v 6. Meom kozmične energije in mi se dvigujemo v center naše duše, kjer začutimo, da se želimo vrniti domov, zato se transformiramo v 7. Meom, kjer zlijemo svojo materijo in duha.V 7. Meomu združimo našo zavest z Virom, to je Meomom 0 – takrat tudi združimo vse dele sebe, to je vseh 7 Meomov, in dopolnimo svoj krog. Takrat se poravnamo s celotnim vesoljem do te mere, da dosežemo načrt Univerzuma. Harmonija energij uskladi naša telesa: fizično, mentalno, emocionalno in eterično. Vsa naša telesa tega življenja se prek misli poravnajo z življenji naše duše. Duša sprejme celoten čas v vsej svoji spremenljivosti. S povezanim časom in svojimi življenji zavrti vseh sedem Meomov in obrnemo se navznoter. Obrnjeni navznoter razpletemo in poenostavimo božanski načrt ter obrnemo svoj krog vrtenja. Z manevrom obrata se preslikamo na drugo stan in zagledamo drugo plat medalje, ki je usklajena z višjimi kraljestvi, kjer vlada višja inteligenca sile, ki ima dostop do zaklada božanske modrosti. To je veličastni preskok v samo sredino obstoja, v Meom 8 oziroma 9 ...Eva Zevnike-naslov: eva.zevnik@gmail.comZaložba Smar-teame-naslov: smar-team@amis.netTelefonska številka: +386/1 756 98 62


VSTOPNA VSTOPNA O KNJIGI VSTOPNA O MENI VSTOPNA MEOMI VSTOPNA MOJE MISLI VSTOPNA KONTAKT VSTOPNA Mail: eva.zevnik@gmail.com Mail: smar-team@amis.net NAROCILO